Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia 🙂 uMOCnieni , a co to takiego?

Grupa wparcia uMOCnieni to cykl 8 spotkań grupowych, adresowanych do par rodzicielskich.

Celem spotkań jest wzmacnianie relacji w małżeństwie oraz poprawa współpracy rodzicielskiej poprzez.

obniżenie psychicznego napięcia i stresu rodziców,

• mniejszą liczbę emocjonalnych trudności ich dzieci i zaburzeń ich zachowania,

• poprawę relacji małżeńskiej i rodzicielskiej uczestników programu,

• zmniejszenie liczby konfliktów w małżeństwie,

Dla kogo?

Zapraszamy pary rodzicielskie, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat i które:

• chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,

• chcą lepiej zadbać o swoje dzieci,

• chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, partnera oraz dzieci,

• chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,

• interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

• możliwości radzenia sobie ze stresem każdego z rodziców,

• relacja w parze – umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,

• relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dostosowane do fazy rozwoju dziecka,

• rola wzorców międzypokoleniowych: dziadkowie – rodzice – dzieci, w wychowaniu dziecka

• możliwości czerpania wsparcia z różnych źródeł poza rodziną.

Organizacja warsztatów:

sesje warsztatowe będa odbywać się, co dwa tygodnie, w warsztatach bierze udział od pięciu do sześciu par rodzicielskich, warsztaty prowadzone są przez dwie prowadzące,

MARCELINA MACYRA – GAMDZYK

Psycholog – Psychoterapeuta. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, następnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz 2,5 letnie Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w krakowskiej Fundacji Na Szlaku. Zadbałam, by w swoim rozwoju zawodowym zdobywać różnorodne doświadczenia, m.in. ukończyłam roczny staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie Dobry Rodzic – Dobry Start w Warszawie, pracowałam jako psycholog na oddziale dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, jako psychoterapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie. Od 2014 roku prowadzę prywatną praktyką, w której pracuję z rodzinami, małżeństwami i parami pomagając im uporać się z różnego rodzaju teraźniejszymi kryzysami i obciążeniami z przeszłości oraz wspieram osoby w procesie pracy nad poprawą jakości swojego życia i relacji z innymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

IWONA DZIAK

Pedagog, doradca życia rodzinnego, realizator Szkoły dla Rodziców. Prowadząca kursy dla narzeczonych, konsultacje dla małżeństw.

Ukończyłam Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Koordynatorka Tygodnia Małżeństwa w Olsztynie.


Uczestnicy są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi.

Przyjmowanie uczestników na konsultacje następuje według kolejności zgłoszeń.

Zapisy : bit.ly/Zapisy_Grupa_wsparcia_uMOCnieni

Udział bezpłatny!!!

Grupa wsparcia uMOCnieni realizowana jest w ramach zadania publicznego „Misja Miłość w Małżeństwie i Rodzinie” dofinasowane ze środków Budżetu Państwa.


Archiwum

Aby zakwalifikować się na darmowe zajęcia w ramach grupy rozwojowej dla nastolatków (15-18 lat) – 2 semestry w sumie 30 darmowych spotkań, po dwie godziny zegarowe, należy umówić się na darmową sesję konsultacyjną z Panią Kariną Hanowską. Podczas sesji rekrutacyjnej w której będą uczestniczyć opiekunowie prawni – rodzice wraz z nastolatkiem prowadzona będzie konsultacja – rekrutacja do wyżej wymienionej grupy zajęciowej.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu we wtorki w godzinach 18-20 z wyłączeniem wakacji.

Zajęcia dla nastolatków poprowadzą:

Karina Hanowska

Psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog, 10 lat doświadczenia w zawodzie, obszar pracy terapia indywidualna dorosłych i młodzieży, terapia rodzin, grupy wsparcia, warsztaty.

Katarzyna Kobusińska

Pedagog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Tworzyła i prowadziła dzieło ewangelizacji młodych OdNowa Młodzi, wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w Polsce i za granicą (Albania, Zambia). W swojej pracy wykorzystuje podstawy TSR, pozytywnej dyscypliny i komunikacji empatycznej.


Rekrutacja trwa od 15.03.2022 do 31.03.2022

Uwaga!!! brak miejsc, osoby zainteresowane prosimy o kontakt w celu wpisania na listę rezerwową.

Zapisy na konsultację rekrutacyjną:

Karina Hanowska tel. 664 905 072


Start grupy rozwojowej dla nastolatków 05.04.2022 wtorek w siedzibie Fundacji Aktywnej Rodziny, która mieści się w budynku Stowarzyszenia Arka ul. Niepodległości 85 Olsztyn

Grupa rozwojowa dla nastolatków  
               Okres dojrzewania to ważny czas w rozwoju człowieka: kształtowanie swojej tożsamości i autonomii. To czas dezintegracji pozytywnej, odrzucenia dziecięcego obrazu świata oraz pierwsze próby budowania własnej wizji świata i człowieka. To zmaganie się z odpowiedzą na pytanie: „Kim Jestem?”  i poszukanie odpowiedzi na kluczowe pytania o świat wartości i sens życia, krytyczne zastanowienie się nad własnym życiem, podjęcie tematów społecznych, przygotowanie do pełnienia ról w życiu dojrzałym.
               Brak wsparcia duchowego i moralnego ze strony rodziny i szkoły, może prowadzić do zagubienia i indyferentyzmu moralnego. Nastolatek wobec życiowych wyzwań często pozostaje samotny, bez pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pandemia covid-19 dodatkowo utrudniła proces budowania relacji, nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Współczesny nastolatek jest bardzo samotny. Często nie ma obok siebie nikogo, kogo mógłby określić mianem „przyjaciela” i „bratniej duszy”.
               Nastolatek jest rozwojowo pełen sprzeczności. Kocha i nienawidzi, pragnie zdobywać świat, a jednocześnie się boi. Najważniejszą przyczyną cierpienia psychicznego ludzi młodych, jest oczekiwanie, że życie będzie pasmem sukcesów i radości bez żadnych przeciwności. Rodzi to iluzję, która prowadzi do frustracji, zwątpienia, beznadziei i depresji. Bez odpowiedniego przewodnika młody człowiek często nie wie, jak radzić sobie z sytuacjami wymagającymi trudu i wysiłku. Poddaje się silnym nieprzyjemnym emocjom i doświadcza psychicznego kryzysu.
 
Grupa Rozwojowa dla młodzieży ma być dla nich pomocą w rozwijaniu ich kompetencji społecznych i rozkwicie ich tożsamości. Wraz z innymi rówieśnikami w obecności specjalistów nastolatek może zyskać siłę do radzenia sobie z trudnościami. Uczyć się, skąd czerpać witalność życiową, odkrywać i rozwijać swoje pasje i zainteresowania;  nawiązywać pozytywne relacje i dokonywać wyborów zgodnie ze zinterioryzowanymi wartościami.
Cele:
–       rozwijanie swoich mocnych stron (pokonanie zwątpienie w siebie),
–       zdobycie większej wiedzy na temat emocji i sposobów ich wyrażania,
–       wzrost akceptacji siebie, kim jestem wraz z moimi słabościami,
–       rozwijanie wewnętrznego świata wartości i ideałów,
–       zmiana nawyków myślowych, nastawienie do siebie, innych ludzi i przyszłości na bardziej pozytywną (realną),
–       rozwój kompetencji radzenia sobie z kryzysami (nauka szukania nowych rozwiązań),
–       wybierania zachowań na podstawie wartości, a nie impulsów czy chwilowych okoliczności,
–       myślenie o własnych wyborach z perspektywy celów krótko- i długoterminowych.
Dla kogo? Dla osób w wieku 15-18 lat, które:
–       wycofują się z kontaktów społecznych,
–       doświadczają silnego stresu, lęku w relacjach z rówieśnikami;
–       nie wierzą w swoje możliwości i/lub nie akceptują siebie,
–       nie radzą sobie z emocjami (wstydem, smutkiem, lękiem, złością, poczuciem winy),
–       pragną mieć dobre relacje z rówieśnikami, a nie mają ich wokół siebie.
Dzięki udziale w grupie młody człowiek ma szansę:
–       nauczyć się rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji i potrzeb,
–       zbudować poczucie własnej wartości (poznać swoje mocne i słabe strony),
–       pogłębić świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
–       rozwinąć umiejętności komunikacji,
–       nauczyć się radzenia sobie z kryzysami emocjonalnymi,
–       nauczyć się być z ludźmi w bezpiecznym otoczeniu,
–       poznać pozytywną grupą rówieśników.
Grupa trwa 2 semestry po 15 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania spotkania 2 godz. Przed wejściem do grupy odbywa się konsultacja z rodzicami i nastolatkiem.