Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia 🙂 uMOCnieni , a co to takiego?

Grupa wparcia uMOCnieni to cykl 8 spotkań grupowych, adresowanych do par rodzicielskich.

Celem spotkań jest wzmacnianie relacji w małżeństwie oraz poprawa współpracy rodzicielskiej poprzez.

obniżenie psychicznego napięcia i stresu rodziców,

• mniejszą liczbę emocjonalnych trudności ich dzieci i zaburzeń ich zachowania,

• poprawę relacji małżeńskiej i rodzicielskiej uczestników programu,

• zmniejszenie liczby konfliktów w małżeństwie,

Dla kogo?

Zapraszamy pary rodzicielskie, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat i które:

• chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,

• chcą lepiej zadbać o swoje dzieci,

• chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, partnera oraz dzieci,

• chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,

• interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

• możliwości radzenia sobie ze stresem każdego z rodziców,

• relacja w parze – umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,

• relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dostosowane do fazy rozwoju dziecka,

• rola wzorców międzypokoleniowych: dziadkowie – rodzice – dzieci, w wychowaniu dziecka

• możliwości czerpania wsparcia z różnych źródeł poza rodziną.

Organizacja warsztatów:

sesje warsztatowe będa odbywać się, co dwa tygodnie, w warsztatach bierze udział od pięciu do sześciu par rodzicielskich, warsztaty prowadzone są przez dwie prowadzące,

MARCELINA MACYRA – GAMDZYK

Psycholog – Psychoterapeuta. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, następnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz 2,5 letnie Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w krakowskiej Fundacji Na Szlaku. Zadbałam, by w swoim rozwoju zawodowym zdobywać różnorodne doświadczenia, m.in. ukończyłam roczny staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie Dobry Rodzic – Dobry Start w Warszawie, pracowałam jako psycholog na oddziale dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, jako psychoterapeuta grupowy w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie. Od 2014 roku prowadzę prywatną praktyką, w której pracuję z rodzinami, małżeństwami i parami pomagając im uporać się z różnego rodzaju teraźniejszymi kryzysami i obciążeniami z przeszłości oraz wspieram osoby w procesie pracy nad poprawą jakości swojego życia i relacji z innymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

IWONA DZIAK

Pedagog, doradca życia rodzinnego, realizator Szkoły dla Rodziców. Prowadząca kursy dla narzeczonych, konsultacje dla małżeństw.

Ukończyłam Studium Praktycznego Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Koordynatorka Tygodnia Małżeństwa w Olsztynie.


Uczestnicy są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi.

Przyjmowanie uczestników na konsultacje następuje według kolejności zgłoszeń.