Pedagog

Ukończyła studia podyplomowe: Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Certyfikowany trener I i II stopnia Smyko multisensoryki – zajęcia wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenia: Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI , terapia i programy domowe;

Multisensorki – Grupowy program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zapraszam cię na konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodziców małych dzieci w zakresie zaburzeń i regulacji przetwarzania bodźców sensorycznych. Celem konsultacji będzie wsparcie rodziców w rozwoju małego dziecka poprzez ocenę jego funkcjonowania (diagnoza) i stworzenie indywidualnego programu domowego (dieta sensoryczna), dostosowanego do potrzeb dziecka.

Założycielka i prezes Fundacji Aktywnej Rodziny w Olsztynie