MEDIATOR

 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne; studia podyplomowe m.in. Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie w Warszawie, Diagnoza i Tworzenie Programów Edukacyjnych, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli powołany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Szkoła Mediacji KSM i konstruowania ugód w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, gospodarczych, szkolnych i rówieśniczych w stopniu zgodnym ze standardami ADR, stały czynny mediator, wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

 

Doświadczenie 15 lat prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych indywidualnych i zbiorowych (pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi; pracodawcą i pracownikami, wspólnotami) w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, nieletnich, karnych; doświadczenie szkoleniowe i trenerskie w prowadzeniu zajęć w szerokim zakresie o charakterze warsztatowym i szkoleniowym m.in. dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kadry kierowniczej, kadry ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, powiatowych centrów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego.