Postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie i stworzyć interdyscyplinarny zespół specjalistów, któremu nie jest obojętny los małżeństwa i rodziny. Naszą pasją jest małżeństwo, od samego początku, dlatego zależy nam na przygotowaniu narzeczonych do świadomego i dojrzałego zawarcia sakramentu małżeństwa. Pomagamy również na dalszych etapach życia rodzinnego oferując udział w spotkaniach dla rodziców.

Pomagamy rodzinie w różnych etapach jej funkcjonowania, gdy pojawią się dzieci, problemy z wychowaniem, konflikty, gdy potrzebne jest uMOCnienie relacji w rodzinie.

Szkolimy doradców życia rodzinnego, aby rozwijając swoje umiejętności mogli lepiej towarzyszyć, małżonkom i rodzinom.